ثبت پرداخت

* شماره پیگیری سفارش :  
* شماره موبایل :  
شماره موبایل وارد شده هنگام ثبت سفارش
4 رقم آخر شماره کارت :
* کد رهگیری بانک :  
* نام بانک :  
شماره فیش :
توضیحات :
 
این مرحله، جهت جلوگیری از هرزه نگاری است. حروف داخل تصویر را عینا در فیلد مقابلش بنویسید و سپس ثبت نهایی را انجام دهید.